سفارش تبلیغ
صبا ویژن 

به نام خدا

در روزگار نه چندان دور که اهریمن استکبار پنجه بر رخسار امام میهن اسلامی ما می­کشید و باختر ملک ایران دستخوش زیاده خواهی عروسک صهیونیسم جهانی، صدام کافر شده بود، برخی فرماندهان جنگ به خدمت پیر میکده­ی عشق خمینی کبیر­(ره) عرض حاجت بردند که جبهه ها خالیست و ادامه­ی حرب مقدور نمی­باشد .

امام انقلاب و حکومت مردم ایران بر ایشان خطاب فرمود که چنین نیست و با اشارت وی صدها هزار نفر از مردم جان بر کف ایران زمین به پیکار با دشمن شتافتند.

قانون هستی آواز رحیل را برای مقتدای عاشقان ولایت سر داد و معبود عبد خالص خود را فراخواند. اضطراب بر امت اسلام مستولی گردید ولی چون همیشه لطف خداوند نصیب ملت خداجوی ایران گردید و به هدایت امام عصر­(عج) مردی از سلاله آفتاب بر مسند حکومت نشست.

امام خامنه ­ای حاکم حکومت الله گردید تا عصر غیبت را با اتصال به ولایت فقیه طی کنیم.

ما امروز ثابت می کنیم هنوز پشتیبان ولایت فقیه هستیم و گوش به اوامر الهی ولی امر خود ظهور منجی را به انتظار نشسته ­ایم.

 امروز به برکت اسلام، به برکت انقلاب اسلامى، به برکت بیدارى عمومى اسلامى، یک حوادثى در منطقه دارد اتفاق مىافتد. مطمئناً این بیدارى مردم به نتیجه خواهد رسید؛ همچنان که تا امروز، تا این ساعت، در نقاطى به نتیجه رسیده است. عزم مردم، ایمان مردم، آمادگى مردم براى فداکارى، هرچه بیشتر ادامه پیدا کند، احتمال پیروزى آنها بیشتر خواهد شد. این، آن چیزى است که استکبار، آمریکا و صهیونیستها نمیخواهند اتفاق بیفتد؛ نمیخواهند مردم ایستادگى کنند. آمریکا در این قضایا غافلگیر شد، ضربه به او ناگهانى وارد شد؛ صهیونیستها همین جور، دولتهاى مستعمرِ پرمدعاى اروپائى همین جور - اینها غافلگیر شدند - اما میخواهند هر جور ممکن است، بر صحنه مسلط شوند... مطمئناً این بیدارى چیزى نیست که تمام بشود؛ این حرکت مردم به سمت جلو چیزى نیست که به عقب برگردد. هر کارى بکنند، این حرکت نهایت خوبى دارد به نفع مردم و به زیان قدرتها. البته ملتها باید بهوش باشند، بدانند که دشمن کمینکرده است.

 با بیان رهبر معظم انقلاب بسیاری از سیاستمداران غربی فریاد بر آوردند که اینگونه نخواهد شد . اما چه زود وعده الهی محقق شد و کلام او به بهار نشست و موج بیداری وزیده شد تا انجا که این موج از سرزمینهای اسلامی فراتر رفته و کشورهای اروپای را نیز فرا گرفت. چرا که به گفته مرشد و رهبر عظیم الشان مان :

امپراتورى نظامى و مالى و تبلیغاتى و سیاسى مسلط بر دنیا - یعنى شیطان بزرگ، آمریکا - با همهى توان، با همهى آنچه که در چنته داشت، به میدان نظام جمهورى اسلامى آمد، به میدان انقلاب آمد و خاطرجمع بود که انقلاب را به زانو در مىآورد. امروز بعد از سى سال، شما نگاه کنید ببینید چه اتفاقى در دنیا افتاده؛ آنها به زانو درآمدند. سیاست بسیار حساسِ تعیینکنندهى خاورمیانهاى آمریکا بکلى شکست خورده است؛ این را همه دارند مىبینند و همه به آن اعتراف میکنند. در فلسطین شکست خوردند. مزدوران و یاران و همپیمانان نزدیک خود را از دست دادند. یک روز فقط رژیم طاغوتِ فاسدِ پهلوى از دست آنها رفته بود؛ امروز رژیمهاى دیگرى از دست آنها رفتند یا در شرف از دست رفتنند بنابراین متزلزلند.امروز آمریکا در منطقهى غربى آسیا - یعنى همین منطقهى شمال آفریقا و منطقهاى که اسم آن را «خاورمیانه» گذاشتند - منزوى است. امروز اسلام در این منطقه زنده است. امروز جوانان با شعار اسلامى وارد میدان میشوند. یک روزى در سى سال پیش، چهل سال پیش، در همین کشورهاى شمال آفریقا، اگر کسى میخواست از انگیزههاى ملى و انقلابى حرفى بزند، به شعارهاى چپ متوسل میشد؛ امروز این حرفها دورافتاده است، این حرفها به زبالهدان تحویل داده شده است. امروز در این منطقه حرف رائج، سکهى رائج، سخن قاطع، اسلام است و قرآن. این، کم دستاوردى است؟ این همان چیزى است که وقتى انقلاب اسلامى پیروز شد، جمهورى اسلامى به نام اسلام و قرآن در این منطقه پرچم برافراشت، آنها به خودشان لرزیدند. گفتند ممکن است چنین چیزى پیش بیاید، لذا تلاش کردند که نگذارند؛ اما علىرغم آنها، امروز پیش آمده. جوانِ امروز ما دارد این را در مقابل خودش مىبیند.

 با توجه به اینکه خرداد ماه سر فصلی برای آغاز و برای اثبات بندگی و سر بازی برای ما است و با تمسک به نظرات مقام ولایت ما جوانان و افسران جنگ نرم با شناخت به موقع فضای سیاسی اجتماعی و درک مطلب از فرموده های رهبری سراپا گوش و متعهد به اجرای فرمایشات ولایت فقیه در عرصه سایبری همچنان کما فی السابق در سنگر ها آماده و آگاه ایستاده ایم تا ان شا الله بار دیگر اثبات کنیم که در پیشبرد امر الهی و ولایت هر لحظه جان فشانی خواهیم نمود.

لذا جبهه وبلاگی غدیر بار دیگراز شما دوستان قلم به دست و وبلاگنویسان متعهد که بار ها در ایجاد موج های وبلاگی همکاری و همیاری فرموده اید در این موج وبلاگی "خرداد و موج بیداری " نیزدعوت بعمل می آورد تا در کنار یکدیگر فضا را با حرکت خدا پسندانه معطر سازید

دوستان متن این پست را یا متون خود را در پست های وبلاگ خود قرار داده و دیگر دوستان را به شرکت در این موج دعوت نمایند
نوشته شده توسط :جبهه وبلاگی غدیر::نظرات دیگران [ نظر]
کلیه ی حقوق این وبلاگ متعلق به نویسندگان آن می باشد
طراح قالب سـرافـرازان