شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ ما از الست طايفه‌اي سينه خسته‌ايم ما بچه‌هاي مادر پهلو شکسته‌ايم امروز اگر سينه و زنجير مي‌زنيم فردا به عشق فاطمه شمشير مي‌زنيم ما را نبي قبيله سلمان خطاب کرد روي غرور و غيرت ما هم حساب کرد از ما بترس، طايفه اي پر اراده‌ايم ما مثل کوه پشت علي ايستاده‌ايم ... لبيک يا خامنه اي
ساعت ویکتوریا
جبهه وبلاگي غدير
رتبه 0
0 برگزیده
330 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top