شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
ازدوستان جبهه وبلاگي غدير و اعضاء هميشه آماده دعوت ميشود در هر چه باشگوه تر برگزار شدن يوم الله 9 دي بنر ومتن بيانيه و يا مقالات و متن هاي ادبي ؛عکس؛طرح و پوستر هاي محتوايي 9 دي را در وبلاگها و وبسايت هاي خود کار کرده و به جبهه با(( لبيک يا خامنه اي)) اعلام فرماييد تا ثبت نام شما صورت گيرد. لبيک هاي عمار هاي سيد علي را مي توانيد در همين پست مشاهده فرماييد. ان تنصروالله ينصر کم و يثبت اقدامکم
چراغ جادو
جبهه وبلاگي غدير
رتبه 0
0 برگزیده
330 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top